Bạc đạn chịu nhiệt SKF 6204-2Z/VA201/VA228 ( từ -150°C đến +350°C)

Liên hệ

Liên hệ